Werkgemeenschap

Vier keer per jaar komen de predikanten en kerkelijk werkers in onze regio samen in hun ‘werkgemeenschap’. Dinsdag 27 september om 09.30 uur zijn we bijeen in de Maranatha Kerk. We starten altijd met een ‘morgengebed’, waarin we samen zingen, luisteren naar Gods Woord en bidden. Deze keer gaat ons hierin ds. Pieter Teeuw voor. Vervolgens spreken we over hoe we elkaar als werkers in de wijngaard kunnen assisteren en hoe we de samenhang en samenwerking tussen de gemeenten in onze kring kunnen bevorderen. Ten slotte hopen we op een mooi gesprek over onze persoonlijke spiritualiteit.