Werkgemeenschap

Dinsdagmorgen 22 november komt in de Bethlehemkerk te Papendrecht de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers in onze regio samen.
Deze keer spreken we over het thema ‘Onopgeefbaar verbonden’, waarbij de
we de handreiking van de Protestantse Kerk over haar verhouding tot het volk
van Israël tot uitgangspunt nemen. Dit blijft een actueel thema omdat het één
van de primaire verantwoordelijkheden van onze kerk betreft. Zoals ds. Mink in
het Kerkblad van vorige week schreef, is er de verantwoordelijkheid tot de broeders
en zusters in Christus (onder wie Messiasbelijdende Joden en Palestijnse christenen)
en onze diaconale verantwoordelijkheid ten aanzien van mensen in nood, onder
meer in het Midden-Oosten. Die drie verantwoordelijkheden samen kunnen soms
op gespannen voet met elkaar staan.
We hopen dit thematisch met elkaar te doordenken.