Werkgemeenschap

Een aantal keren per jaar komt de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers in onze regio bijeen.
Dinsdagmorgen 12 september is dit ook weer het geval. We komen dan samen in de Maranatha Kerk. We gaan ons bezinnen over de rol van de gemeente in verkondiging en missionaire activiteiten met het oog op de klimaatcrisis. Basis voor het gesprek is de brochure “Een klimaatgesprek onder pastores”.
Dit is een mooi opstapje voor het gemeentefeest van onze gemeente, later deze maand, die als thema heeft: ‘Gods schepping, mij een zorg’.