Werkgemeenschap

Dinsdag 15 februari om 09.30 uur komt in ‘De Voorhof’, het zalencomplex bij de Gereformeerde Kerk, de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers in onze regio samen.
We beginnen altijd met de liturgie van het morgengebed en hebben dan een ontmoeting, vaak van hart tot hart. Ook spreken we over dingen die onze gemeenten gezamenlijk aangaan.
Het is goed verbinding met elkaar te hebben.