Werkgroep Kerk en Israël

De Werkgroep Kerk en Israël Sliedrecht belegt een Israëlavond op D.V. donderdag 2 november 2017 in de kerkzaal van de Gereformeerde Kerk, hoek Oranjestraat/Middeldiepstraat. De werkgroep heeft ds. Willem J.J. Glashouwer uitgenodigd; hij is predikant binnen de PKN en actief betrokken bij het werk van Christenen voor Israël. Hij zal  een inleiding houden met de naam: ‘De XII artikelen en Israël’. Spreker stelt dat niet alleen in de Reformatie het geloofsgetuigenis over Israël en het Joodse volk ontbreekt, maar ook in de grote Credo’s van de vroege Kerk uit het begin van de kerkgeschiedenis. Welke gevolgen heeft het ontbreken van dit geloofsgetuigenis voor de christenheid anno 2017? Is er een mogelijkheid nieuwe wegen in te slaan? Kunnen verootmoediging en schuldbelijdenis en een nieuwe houding in woord en daad jegens het Joodse volk en Israël de christenheid zelf redden? Wordt het tijd voor een nieuw belijden, een nieuwe Reformatie? De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. De toegang is gratis. Er zijn tafels met producten uit Israël en bij de uitgang wordt gecollecteerd voor een passende bestemming  in Israël. De werkgroep hoopt veel belangstellenden te mogen begroeten. Inlichten: 0184-421545