Werkgroep Kerk en Israël – Israëlavond

De Werkgroep Kerk en Israël – Sliedrecht heeft een Israëlavond belegd op D.V. donderdag 1 november 2018 in de Voorhof (Gereformeerde Kerk Oranjestraat-hoek Middeldiepstraat). De werkgroep heeft ds. G.J. Mink, predikant in de Hervormde Gemeente van Sliedrecht (PKN) uitgenodigd. Hij zal  een inleiding houden over de Messiasbelijdende Joden. In de gemeenschap van mensen “van de weg” nemen de Jezus als Messiasbelijdende Joden hun eigen plaats in. Met hen zijn we als Christenen meervoudig verbonden, niet alleen als Kerk met hen als volk van Gods verbond, maar ook met hen als leden van het ene lichaam van Christus. De inleider zal nader ingaan op de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël en de dubbele verbondenheid met de Messiasbelijdende Joden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. De werkgroep hoopt veel belangstellenden te mogen begroeten. De toegang is gratis. Na afloop wordt gecollecteerd voor het werk van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Inlichtingen: tel. 0184 – 421545.