Werkgroep Kerk en Israël Sliedrecht

De Werkgroep Kerk en Israël herinnert u aan de Israëlavond op D.V. donderdag 5 maart 2015 in de Maranathakerk te Sliedrecht. De heer Gijs Zonnenberg verzorgt het prachtige programma ”Passie en Pasen in Jeruzalem” (dia’s, schriftlezingen, declamaties en zingen rondom lijden, sterven en opstanding van de Here Jezus). De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor “Jemima”, een christelijk tehuis in Bethlehem voor Arabische kinderen met een handicap. Inlichtingen: tel. 0184-412584.