Werkgroep Kind en Eredienst

Enige tijd geleden is er een werkgroep ingesteld die zichzelf ‘Kind en eredienst’ noemt. Zeker gaat het hier ook over, maar de taakstelling is veel breder. We proberen met elkaar lijn te krijgen in het vele kinder-, tiener- en jeugdwerk dat in onze wijken wordt ontplooid. Dat is hard nodig. Nu zijn het vaak losse eilandjes. Woensdagavond 22 juni vervolgen we om 19.30 uur in het Dienstgebouw onze gesprekken.