[Wijk 1&2] Bij de dienst

Zondagmorgen is in de Grote Kerk de jaarlijkse startdienst, dit jaar tevens de afsluiting van de feestweek. Zoals eerder op de website gepubliceerd, mogen er nog weer meer gemeenteleden de dienst fysiek bijwonen. Alleen diegenen die de anderhalvemeter afstand in acht willen nemen moeten zich nog inschrijven. Voor hen wordt een apart vak in de kerk gereserveerd. Anderen zijn vrij zonder inschrijving te komen en mogen zelfs weer gasten meenemen! Uiteraard houden we ons allen nog wel aan de basisregels. Voor deze keer zullen de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool het eerste deel van de dienst met elkaar in het middenvak plaatsnemen. We zijn blij dat we hen weer in ons midden hebben. Na het kindermoment gaan ze naar de nevendienst in het Dienstgebouw en het CJMV-gebouw, zoals tijdens de periode van het ‘oude normaal’ gebruikelijk was.

Thema voor de dienst is: ‘Bouwen aan herstel’. We doen dit aan de hand van Nehemia 2: 11-20. In het voorgesprek met de kinderen gaat het over het Loofhuttenfeest dat Israël juist nu zeven dagen lang viert en waarvoor heel nadrukkelijk ‘de volken’, wij dus, worden uitgenodigd. Muzikale medewerking verleent naast organist Jaap van den Born, onze eigen kerkband. Zullen we samen een goede start maken?

Na de dienst ontmoeten we elkaar onder het genot van koffie, thee of fris.