[Wijk 1&2] Heilig Avondmaalscollecte

De collecte tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal van Wijken 1-2 is bestemd voor het Project Goud van Noord. Goud van Noord is een diaconale stichting die zich inzet voor kansarme medemensen in Rotterdam Noord. Goud van Noord wil helpen om de talenten van ieder mens te ontwikkelen. Momenteel zijn in het dichtbevolkte Rotterdam Noord de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar. Er zijn gezinnen in armoede die behoefte hebben aan extra steun. Bij diverse mensen zijn inkomsten weggevallen, waardoor zij in acute nood zijn gekomen. Bij Goud van Noord kunnen deze mensen terecht voor hulp, ondersteuning en bemoediging (o.a. met ‘Goud op Zondag’).

De collecte tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal van Wijken 3-4 is bestemd voor Seinpost Slinge worden ondersteund. Seinpost Slinge omschrijft haar kernwaarden geloof, liefde, acceptatie, verbinding als volgt: Wij accepteren ieder mens als waardevol en toekomstgericht. Wij geloven dat geloof, hoop en liefde vernieuwend en krachtig werken voor een nieuw begin en willen dat graag delen met wijkbewoners. Wij geloven in ontmoetingen waarbij het aanwezige sociaal kapitaal geactiveerd en doelgericht ingezet kan worden en positief doorwerkt in de wijk. Wij geloven in ontmoeting als katalysator van hoop en verandering. We speuren naar initiatieven van individuele wijkbewoners en we bemoedigen, sluiten aan en versterken mensen vanuit onze passie”.

Velen van u zullen zich op afstand verbonden weten met de viering van het Heilig Avondmaal. Laten wij in gedachten plaats nemen aan tafel en het Wonder van Genade ontvangen. U gift in de ‘digitale schaal op de tafel’ is mogelijk via de QR code of via de volgende link. Wij vragen het werk van alle betrokkenen (in Rotterdam en vanuit Sliedrecht) in uw gebeden op te nemen.