Start huiscatechese wijken 1 en 2

Dit seizoen hopen we weer echte huiscatechese te geven. Onder begeleiding van twee catecheten spreken we in groepen aan huis over de dingen van geloof en leven. Er is een gezamenlijke startavond waarop we elkaar voor het eerst of voor het eerst in lange tijd ontmoeten, afspraken met elkaar maken en informatie krijgen over het missionaire project ‘Goud van Noord’ in Rotterdam, waarvoor we komend seizoen collecteren. Het is van groot belang dat alle catechisanten woensdag 29 september, 20.00 uur in de Grote Kerk present zijn.

Ouders, herinner je tieners er zo nodig maar even aan.