[Wijk 3 &4] Bij de dienst

Bevestiging en Intrede

In de dienst van 10.45 uur is het uitgangspunt voor de prediking Hooglied 1.

Samen mogen we de bevestigings- en intrededienst van ds. Verheij beleven. Een dag waar we naar hebben uitgekeken. Ook een dag die op momenten druk zal zijn. Daarom willen we vooraf enkele huishoudelijke mededelingen doen:

  • Van de stoelen in het midden van de kerk, zal een groot deel gereserveerd zijn voor genodigden. Ook de korte banken links en rechts van de preekstoel zullen allemaal gereserveerd zijn. De reservering is met bordjes aangegeven; graag uw attentie hiervoor.
  • Aan het einde van de intrededienst zijn er enkele toespraken.
  • U kunt ‘s middags, na afloop van de intrededienst, ds. en mw. Verheij de hand geven. Dat doen we op de gebruikelijke manier. Bent u ‘s middags niet in de gelegenheid, dan krijgt u ‘s morgens na de bevestigingsdienst die mogelijkheid.
  • De genodigden hebben een parkeerverwijzing gekregen naar o.a. het Bonkelaarplein. Mindervalide genodigden hebben we geadviseerd aan de Stationsweg te parkeren. Wilt u hier rekening mee houden?
  • Vanzelfsprekend doen we er alles aan om de dienst ordelijk te laten verlopen en dat ook iedereen de diensten kan bijwonen of volgen. In de kerk zullen we het maximaal aantal plaatsen benutten. En bij grote drukte zijn er ook in de consistorie nog  enkele tientallen zitplaatsen. Ook de livestream zal zoals gebruikelijk actief zijn.
  • En ook ‘s middags zal er oppas voor de kleine kinderen zijn.