[Wijk 3/4] Bij de dienst

Zondagmiddag staan we stil bij het gebed ‘Uw Naam worde geheiligd’. We laten ons leiden door Zondag 47 uit de HC. We belijden in die Zondag het volgende:

 V. Wat is de eerste bede, ‘Uw Naam worde geheiligd’?

A. Geef ons in de eerste plaats, dat wij U recht kennen, en U in al Uw werken, waarin Uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Geef ons in de tweede plaats ook, dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, zo schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde’.

 We lezen Ezechiël 36: 20-23.

 Enkele opmerkingen vooraf:

  1. Wat valt je op aan het antwoord van de HC?
  2. Lees Ez. 36: 20-21. Hoe wordt Gods Naam ontheiligd door Zijn eigen volk? Zou dat vandaag ook kunnen gebeuren? Zo ja, hoe dan?
  3. Het fragment van de HC noemt zes eigenschappen van God. Welke van die eigenschappen bewonder je het meest? Vertel dat eens aan Hem in het gebed. Zoek er eventueel een Psalm bij.
  4. Er is laatst veel gebeurd in Minneapolis. De predikant John Piper schreef met het oog daarop een gebed. Het raakt aan het fragment van de HC. Lees het ter inspiratie eens door m.b.t. de volgende link: https://www.rd.nl/kerk-religie/het-verdriet-van-minneapolis-een-gebed-van-john-piper-voor-zijn-stad-1.1667336