[Wijk 3/4] Doelcollecte IZB

Voor veel hulpverlenende instanties is het in deze tijd een grote uitdaging om voldoende gelden op te halen. De contactmogelijkheden zijn beperkt omdat collecteren ‘langs de deuren’ niet mogelijk is. Graag ondersteunen wij op Hemelvaartsdag het dankbare werk van de Zendingsbond IZB. U weet dat de IZB staat voor zending in Nederland. Gezamelijk verlangen wij ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze gedeelde passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen. Naast het missionaire doel heeft de IZB ook een diaconaal doel opgericht om de schrijnende gevolgen van Corona te bestrijden: ‘Fonds Hulp Dichtbij’. De opbrengst van de collecte mag de IZB verdelen tussen dit fonds en haar eigen activiteiten. Wie een  gift  wil  overmaken  kan  dat  doen  naar  IBAN  NL25RABO0359322719  t.n.v.  Diaconie  Herv.  Gem.  Sliedrecht,  onder  vermelding  van IZB. Uw biddende bijdrage is niet minder waardevol.