[Wijk 3/4] Doelcollecte: Straatkinderen in Oeganda (Werelddiaconaat)

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio in het droge noordoosten ontvlucht vanwege geweld en armoede. Ze hoopten op een beter leven in Kampala. Drie Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, begeleiden de organisaties jonge moeders en kinderen terug naar hun geboortedorp, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Kinderen gaan weer naar school. Jongeren krijgen de kans om een eigen bedrijfje op te zetten. Ouders leren hoe ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen en hoe ze genoeg inkomsten kunnen verdienen. Uiteindelijk moeten ze immers zelf weer zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun kunnen zij dit belangrijke werk voortzetten. Wie een  gift  wil  overmaken  kan  dat  doen  naar  IBAN  NL25RABO0359322719  t.n.v.  Diaconie  Herv.  Gem.  Sliedrecht,  onder  vermelding  van Oeganda – Kerk in Actie. In gebed en gift bevelen wij u deze collecte aan.

Namens de diaconie, Huib Visser.