[Wijk 3 en 4] Zesjaarlijkse stemming

Op woensdag 14 december wordt een stemmingsvergadering gehouden voor de wijken 3 en 4. De avond wordt gehouden in de Grote Kerk en begint om 19.30 uur precies. Als kerkenraad vragen wij u om een machtiging voor het kunnen stellen van dubbeltallen in de komende jaren. Dit is de werkwijze die we als wijkgemeente al lang gewend zijn en die ook goed functioneert.