[Wijk 3] Verkiezingsavond

Voordat we in een extra kerkenraadsvergadering dubbeltallen opstelden voor de twee nog openstaande vacatures in wijkkerkenraad 3, zijn we als kerkenraad eerst samen met enkele gemeenteleden in kleine groepjes in gebed gegaan.

We hebben de vacatures bij de Heere gebracht. Daarna zijn na kennisneming van de ingebrachte aanbevelingen de volgende broeders op dubbeltal gesteld:

vacature ouderling:

F.A. van den Bergh
A.K. Redelijkheid

vacature diaken:

A. Stam
H.J. Visser

De lidmatenvergadering voor belijdende leden van wijkgemeente 3 zal worden gehouden op Deo Volente woensdagavond 30 mei, in het Dienstgebouw, aanvang 20.00 uur precies. Wij bevelen genoemde broeders en hun gezinnen in uw voorbede aan.