[Wijk 3&4] Ambtsdragersverkiezingen

In de afzonderlijke kerkenraadsvergaderingen van woensdag 2 juni jl. zijn dubbeltallen opgesteld voor de nog openstaande vacatures in de kerkenraden.

Voor wijk 3 betreffen dat de volgende broeders:

Vacature jeugdouderling:

  • M.L. Bons
  • M.J.C. Maasland

Vacature blokouderling 1:

  • J. van Beijnum
  • A.J. Struijk

Vacature blokouderling 2:

  • A.L. Maas
  • J. Meerkerk

Voor wijk 4 zijn dat voor de

Vacature van blokouderling:

  • D.C. Blokland, Weresteijn 160, 3363 BT
  • C. Kornet, Overlaat 18, 3362 JD

De vergadering van lidmaten waarin de ambtsdragersverkiezingen plaatsvinden, zal worden gehouden op D.V. woensdag 16 juni, in de Grote Kerk, aanvang 20.00 uur precies. De kerkenraden roepen belijdende leden op voor deze lidmatenvergadering. Wij bevelen de ambtsdragersverkiezingen aan in uw voorbede!