[Wijk 3&4] Avonddienst jongeren

Vanaf maart is er door corona veel veranderd.

Ook in de kerk. De vanzelfsprekendheid om met vrienden af te spreken en samen de dienst te bezoeken is weg.

En vooraf plannen en reserveren is toch lastiger. Een aantal van jullie gaf aan het te missen om samen met vrienden de dienst mee te maken. Afspreken om samen met vrienden de dienst te bezoeken, gebeurt vaak op het laatste moment en de dienst zit dan al vol. Als je wel reserveert, zit je misschien alleen.

Dus was de vraag of het mogelijk was om jongeren de gelegenheid te geven om elkaar weer te ontmoeten in de kerk.

En met die vraag zijn we uiteraard aan de slag gegaan.

Samen met een aantal jongeren hebben we gekeken hoe zij dit zien en hoe we dit vorm kunnen geven.

In overleg met de commissie voor de ‘1,5 meter kerk’ en de

kerkenraad is het idee ontstaan om een aantal plaatsen in een toegewezen dienst te reserveren voor jongeren. Het idee was om dit voor het eerst in de zondagavonddienst van 18 oktober te doen.

De teleurstelling was natuurlijk groot toen we in de afgelopen week hoorden dat het totaal aantal plaatsen naar 30 teruggebracht moet worden. Toch is besloten om het idee door te zetten. Daarom zijn er voor de zondagavonddienst speciaal plaatsen gereserveerd voor jongeren. Dit moet je weten:

  • Het gaat om de dienst van zondagavond 18 oktober om 18.00 uur in de Grote Kerk.
  • Je hoeft niet vooraf te reserveren, maar je kunt gewoon komen. Uiteraard mag je dan geen gezondheidsklachten hebben.

Wel moet je je registreren bij aankomst.

  • Als de kerk vol is, hebben we nog 30 plaatsen in het CJMV gebouw. Daar kun je op 1,5 meter afstand van elkaar de dienst op een groot scherm volgen. Is het CJMV gebouw vol, dan wordt het toch thuis de dienst volgen.
  • Houd afstand en voorkom groepsvorming voor of na de dienst.

We vragen jullie om na de dienst de kerk en het CJMV gebouw te verlaten.

  • En voel je vooral welkom. De kerk is de plek om God en elkaar te ontmoeten, we zien jullie daar ook nu graag.

Tot zondagavond!

Zondag zal de eerste collecte bestemd zijn voor het evangelisatiewerk. Wij bevelen deze collecte van harte bij u en jullie aan. Bijdragen kan via het giftenformulier.