[Wijk 3&4] Bij de dankdagdiensten

Dankbaarheid

Op D.V. woensdag 4 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we er bij stilstaan dat de Heere het gewas heeft doen groeien. Ook heeft de Heere het werk van onze handen willen zegenen.

Dankbare kerkrentmeesters?

Jazeker! Ondanks de Coronacrisis mag er ook dankbaarheid zijn voor wat de Heere ons heeft gegeven in onze plaatselijke Hervormde Gemeente. We hebben vier wijken met elk een predikantsplaats, pastoraal medewerkers, goede organisten, elke zondag kerkdiensten, diensten op Bid- en Dankdag, bezinning in de stille week, gemotiveerd jeugdwerk, vele kringen, evangelisatiewerk enz. Als we even om ons heen kijken, kunnen wij vaststellen dat dit een groot voorrecht is in een tijd waarin vele kerken worden gesloten. Onverdiende genade, waar we de Heere niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn.

Oproep tot dankbaarheid

Al deze zaken en niet te vergeten het onderhoud van de beide kerkgebouwen, pastorie├źn, jeugdgebouwen en orgels kost veel geld. Daarom hopen wij, net als voorgaande jaren, ook dit jaar weer op een bijdrage. De Dankdagcollecte biedt hiervoor een uitstekende mogelijkheid, omdat de opbrengst van deze collecte volledig is bestemd voor onze plaatselijke Hervormde Gemeente. Het College van Kerkrentmeesters roept u op deze Dankdagcollecte te gedenken. U kunt een bijdrage overmaken via de volgende link.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Wijnand Blom en Gertjan Rietveld.