[Wijk 3&4] Bij de dienst

In de dienst hopen we stil te staan bij de gelijkenis van de parel van grote waarde (Mattheüs 13: 45-46). Als voorbereiding op deze dienst wil ik u (en jou) de volgende vragen meegeven:

1. Ik las ergens: ‘Elk mens is als een koopman die mooie parels zoekt. Alle mensen zijn op zoek naar het geluk, en iedereen beschouwt zijn favoriete voorwerp als een kostbaar juweel.’ Wat is uw parel? Waar kunt u niet zonder?

2. Wat is volgens u in deze gelijkenis de parel van grote waarde? Heeft u deze parel in uw bezit?

3. In de preek zullen we ook ingaan op datgene wat Paulus schrijft in Filippenzen 3. Wat was de parel van Paulus voordat hij de Heere Jezus leerde kennen?

Bijgevoegd vindt u hier de verwerking voor de kinderen.