[Wijk 3&4] Bij de dienst

Mara en Elim

’s Avonds is de nabetrachting en dankzegging. Voor hen die ’s morgens niet konden is er die avond nog gelegenheid. In de prediking naderen we met het volk Israël een oase. Middenin de woestijn staan daar 70 palmbomen en 12 waterbronnen. En noemt de Heere Zichzelf: ‘Uw Heelmeester’. Schriftlezing: Exodus 15: 22-27.