[Wijk 3&4] Bij de dienst

Zondagmorgen | Een nieuw winterseizoen

Voor zondagmorgen onderbreken we de serie over Mozes en sluiten we aan bij het thema van het gemeentefeest.

De Schriftlezing is uit Efeze 3: 14-21.

En misschien nog wel belangrijker: samen mogen we neerknielen voor de Koning van de kerk, om Zijn onverdiende maar onmisbare zegen. Dat het nieuwe seizoen 2022-2023 ons dichter bij Hem mag brengen!

Na de tweede dienst is er gezamenlijk koffiedrinken.