[Wijk 3&4] Bij de dienst

Serie ‘Mozes’ (10): Water uit de rots

Zondagavond vervolgen we de serie over Mozes. Deel 10 inmiddels. We lezen deze avond Exodus 17: 1-7. Lopend door de woestijn raakt opnieuw het water op. Wat nu…? ‘Neem uw staf, sla op de rots, en er zal water uitkomen’. Naast het Woord zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan acht kinderen van de gemeente.

Bijzondere doopdienst

Zondagavond 18.00 uur zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend aan verschillende kinderen van de gemeente die door adoptie/pleegzorg in onze gemeente zijn gekomen. In het gezin van:

  • Bert en Marrie van den Bergh:

Samira (4 jaar)

  • David en Hanneke Brandhorst:

Angelo (9 jaar) en Savina (8 jaar)

  • Matthijs en Marjolein de Jong:

Jaydëann (7 jaar) en Rayenshelo (6 jaar)

  • Peter en Dikky Koppelaar:

Luc (10 jaar) en Levi (9 jaar)

  • Peter en Petra van der Linden:

hun pleegkind zal ook gedoopt worden.

We wensen deze kinderen, gezinnen en allen om hen heen een bijzonder gezegende dienst toe! Zondag strekt de Heere Jezus Zijn handen uit en zegt: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet’.

God zal ze Zelf bevestigen en schragen,

En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,

Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,

En doen den naam van Sions kind’ren dragen.