[Wijk 3&4] Bij de dienst

De prediking is vanuit Romeinen 8:31-39, met als kerntekst vers 37:
“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad.”

Het thema is ‘Het zegelied van Gods Kerk’.
Onderverdeeld in drie punten:
1. De toonhoogte waarop het gezongen wordt (‘zijn wij meer dan overwinnaars’)
2. De toestand waarin het gezonden wordt (‘maar in dit alles’)
3. De Triomfator waarover gezongen wordt (‘door Hem Die ons heeft liefgehad’)

De preek begint met enkele vragen: Wat is een zegelied? Wanneer klinkt een zegelied? Antwoord: na een (wed)strijd, door de winnaars.
En dan: heb je ooit een zegelied gehoord, terwijl de strijd er nog is?
Dan volgt de overstap naar het tekstgedeelte, wat wordt uitgewerkt a.d.h.v. de drie genoemde punten.
Punt 1 gaat, onder meer, over vers 31,32
Punt 2 gaat, onder meer, over vers 33-36
Punt 3 gaat, onder meer, over vers 38,39
Afsluiting: de Heilige Geest leert Gods kind zingen ‘De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied mijn psalmgezang.’
En ook: ‘Gij Heer alleen, Gij zijt Verwinnaar in de strijd, en geeft Uw volk de zegen.’

De verwerking voor de kinderen kunt u hier terugvinden.