[Wijk 3&4] Bij de dienst

Woensdag 8 maart is de jaarlijkse Biddag. In de middagdienst richten we ons in het bijzonder op de kinderen van de gemeente. De Schriftlezing is 2 Kon. 6: 8-23. Een prachtige geschiedenis, juist ook voor de Biddag. We hopen dat vele kinderen en ouderen worden aangeraakt door het Woord van de Heere. Het thema: ‘Zie jij het ook?’