[Wijk 3&4] Bij de dienst

Thema: ‘Gods Zoon ontkleed’

Op de lijdenszondagen die volgen en op Goede Vrijdag is ds. Verheij van plan stil te staan bij Joh. 19: 23 t/m 37. Dat sluit mooi aan bij de overdenkingen die tijdens de Stille Week worden gehouden. Die gaan over Joh. 19: 1-19. Het sluit ook aan bij preek van biddagavond.

Toen lieten we ons leiden door één van de kruiswoorden van de Heere Jezus: ‘Ik heb dorst’ (Joh. 19: 28).

Het thema van die dienst was: Jezus’ dorst geeft ons te drinken.

Zondag 19 maart horen we hoe de kleren van de Heere Jezus verdeeld worden en over het onderkleed het lot wordt geworpen (Joh. 19: 23,24). Hier gaat een Schriftwoord in vervulling.

Jezus blijkt echt de Zoon van God! Wat ondergaat Gods Zoon daar dóór ons, wat doet Hij daar vóór ons? Hoe heeft dit te maken met de klederen van het heil, maar ook met onze gewone kleding? Laten we ook thuis bidden om de leiding van Gods Geest. Van de Heere mogen we veel verwachten.