[Wijk 3&4] Bij de dienst

Voorbereiding Heilig Avondmaal

We hopen stil te staan bij Joh. 19: 31-37. Wanneer Jezus is gestorven, worden zijn benen niet gebroken. Een soldaat steekt zijn speer in de zijde van Jezus. Het gaat hier twee keer om de vervulling van een Schriftwoord uit het Oude Testament. We staan in het bijzonder stil bij het tweede Schriftwoord dat wordt aangehaald: Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben. Met dit bijbelgedeelte lopen we vooruit. Het gaat al over het moment dat Jezus gestorven is. Maar het is jammer wanneer dit gedeelte blijft liggen bij de behandeling van Johannes 19. Vandaar dit gedeelte op de zevende lijdenszondag. (SJV)