[Wijk 3&4] Bij de dienst

De volgende vragen ter voorbereiding op de preek:

1. De leerling-profeten kregen leiding van Elisa. Hebt u/jij ook behoefte aan leiding?
Hoe hebt of kunt u/jij die ervaren in uw leven?

2. De profeten-leerling die de bijl kwijt raakt voelt zich verantwoordelijk voor wat hij geleend heeft.
Wat kunnen wij van die houding leren? Wat heeft dat met God en met de Heere Jezus Christus te maken?