[Wijk 3&4] Bij de dienst

Op Goede Vrijdagmorgen laten we ons leiden door de overwinningsroep van Jezus: Het is volbracht! Hier gaat het naar toe. Dit kan en mag Jezus uit gaan roepen. Hier is alles mee gezegd. Het gaat om Joh. 19: 30. Laten we bidden om Gods Geest zodat Jezus’ uitroep krachtig echoot in ons hart en leven. (SJV)