[Wijk 3&4] Bij de dienst

Thema: Rekenen met een God die Jezus uit de doden heeft opgewekt

Zondag 23 april stonden we stil bij Romeinen 6. We merkten dat het nieuwe leven ofwel de heiliging alles te maken heeft met de dood én opstanding van Christus. Dat is niet minder het geval wanneer het gaat om de rechtvaardiging door het geloof alleen: hoe komen en blijven we in het reine met God? In Romeinen 4: 24 en 25 blijkt dat alles met het geloof in de opgestane Paasvorst te maken te hebben. Heel bemoedigend. Want geloven gaat bepaald niet vanzelf.