[Wijk 3&4] Bij de dienst

18.00 uur | ‘Daarom Jezus!’

In de avonddienst laten we ons leiden door het thema dat de Heidelberger Catechismus ons in de Zondagen 5 en 6 aanreikt: waarom Jezus moest sterven aan het kruis? Daar weten we wel wat over te zeggen. Onze eerste reactie kan zijn: dat is overbekend. Maar als je er goed over nadenkt, komen er vragen boven.

Ga maar eens met iemand die niet gelooft in gesprek over de betekenis van het kruis van Jezus. Dan komt zomaar de vraag aan de orde: waarom zou God niet kunnen vergeven zonder het offer van Jezus? Als wij een ander vergeven hoeft er toch ook niet iets van een ‘betaling’ te zijn? En waarom heeft God Jezus gegeven als God en mens? Als dat onmisbaar is, wat betekent dat voor een Jehova-getuige? Wie Jezus lief heeft, wil zich graag verdiepen in Jezus en wat Hij deed. Dat heeft een zegenrijke uitwerking op de verhouding tot God. Daar kun je op rekenen. Want de Heilige Geest is uitgestort en werkt juist daar waar het over Jezus en Zijn werk gaat. Tot eer van de Vader.