[Wijk 3&4] Bij de dienst

18.00 uur | De twee handen van God

God doet op het Pinksterfeest grootse dingen. We lezen in Handelingen 2: 33 het volgende. ‘Hij (Jezus) dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort’. De Vader, de Zoon en Heilige Geest zijn actief in een wonderlijk samenspel. De kerkvader Irenaeus (circa 140 tot 202 na Chr.) heeft de Zoon en de Heilige Geest de twee handen van God genoemd. We laten ons leiden door de genoemde tekst.