[Wijk 3&4] Bij de dienst

Serie ‘Jeremia’ (3): Zijn eerste preek

Na zijn bijzondere roeping moet de profeet Jeremia eropuit.

In hoofdstuk 2 houdt hij zijn ‘intredepreek’. Of beter gezegd, laat de HEERE zich in Zijn hart kijken! Bijzondere stof voor nabetrachting en dankzegging. Daarnaast zal er in deze dienst ook nog gelegenheid zijn aan het Avondmaal deel te nemen voor hen die ’s morgens niet konden.