[Wijk 3&4] Bij de dienst

Voorbereiding Avondmaal: ‘Jezus de Gezalfde’

Zondagavond is het voorbereiding Heilig Avondmaal. We gaan verder met de behandeling van de 12 artikelen. We hoorden over ‘God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde’. Nu is de tweede Persoon in de Drie-eenheid aan de beurt. Jezus Christus, de Heere. In het bijzonder wil ik ingaan

op het Gezalfd-zijn van Jezus. Wat is gezalfd-zijn? Heerlijke stof, op weg naar het Heilig Avondmaal volgende week.

H.C. zondag 11-12a

Schriftlezing: Jesaja 61