[Wijk 3&4] Bij de dienst

Het nieuwe verbond

Jeremia 31 zou je een parel op een puinhoop kunnen noemen. De situatie van het volk Israël voor en in de ballingschap, is er één van grote ellende. In die situatie lezen we in hoofdstuk 31 grootse dingen. De HEERE blijkt groots! In de verzen 31 t/m 34 lezen we over een nieuw verbond. We denken hierover na op een zondag waarin acht kinderen het teken en zegel van Gods verbond mogen ontvangen én waarop we in het bijzonder stil staan bij Gods relatie met Israël (Israëlzondag)

Heilige Doop

Zondagmorgen hopen de volgende kinderen van de gemeente de doop te ontvangen in de dienst van 10.45 uur in de Maranatha Kerk:

  • Elin Aarnoudse
  • Sophie Brons
  • Siep Fase
  • Thijmen Jongenotter
  • Guus Kastelein
  • Mae Kleinjan
  • Sven Kooiman
  • Mirre Stam

We wensen in het bijzonder de ouders en de mensen om hen heen een gezegende dienst toe!