[Wijk 3&4] Bij de dienst

Onze opdracht in de wereld

Zondagavond hoopt de Roemeense predikant ds. Molnar in ons midden te zijn. Hij zal de prediking verzorgen, de andere onderdelen van de dienst worden door mij geleid. We zien uit naar een goede en gezegende ontmoeting onder het Woord.

De Schriftlezing is uit Matth. 5: 13-16.