[Wijk 3&4] Bij de dienst

Zondagavond staan vers 23 en 24 centraal. We lezen ook Openbaring 21: 1-8.

Het thema van de prediking is ‘Verlenging van het feest’. Er zijn drie aandachtspunten: (1) De invulling van die verlenging; (2) De aanleiding voor die verlenging; (3) De boodschap van die verlenging.

Enkele vragen vooraf:

  1. Probeer je n.a.v. vers 21-24 eens te verplaatsen in de feestgangers in Jeruzalem. Wat roepen deze verzen bij je op?
  1. De vreugde uit het Schriftgedeelte doet ons denken aan de vreugde van het eeuwige leven. Welk beeld heb je bij het eeuwige leven? Leg dat eens naast Openbaring 21: 3.

Instructies Heilig Avondmaal

Aankomende zondag 13 september hopen we in zowel de morgen- als avonddienst in de Grote Kerk het Heilig Avondmaal te vieren. Vanwege het coronavirus zal dat anders gaan dan u gewend bent. De avondmaalsviering zal helaas niet aan de tafel plaatsvinden. Brood en wijn zullen in bekertjes beschikbaar worden gesteld. Op aangeven van de voorganger mag u deze ophalen volgens de aangegeven looproute, waarna u het op de eigen zitplaats tot u neemt. Het Heilig Avondmaal vindt dus plaats in één rondgang. Ongetwijfeld zal dat wennen zijn, maar als u de aanwijzingen van de voorganger en diakenen opvolgt, dan moet het, praktisch gezien, goed komen.

Verder is de tweede dienst op de Avondmaalszondag direct ook de dankzeggingsdienst.

Nu al blijkt dat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn voor hen die misschien toch graag aan het Heilig Avondmaal willen deelnemen. Dit betekent dat het reserveringssysteem inmiddels is opengezet voor een extra Heilig Avondmaalsdienst op maandag 14 september in de Grote Kerk. Aanvang 20.00 uur. Belijdende leden krijgen alsnog de gelegenheid een plek te reserveren en deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds. J.M. van Wijk. Organist is Jan Dekker.

Tot slot kunt u de wijze van viering ook teruglezen in het gebruiksplan. Dit gebruiksplan kunt u vinden op de volgende locatie.

Heilig Avondmaalcollecte voor Commissie Hulp Roemenië

Wat een voorrecht dat we weer het Heilig Avondmaal mogen vieren. De collecte is bestemd voor het werk van onze eigen Commissie Hulp Roemenië. Uw betrokkenheid is erg groot en wordt zeer gewaardeerd. Bijna ieder gemeentelid brengt van tijd tot tijd kleding, schoenen, linnen- en speelgoed naar de locatie waar de Voedselbank is gevestigd. Ook de vrijwilligers die vervolgens alle spullen sorteren en inpakken en ‘vervoerklaar’ maken voor transport voelen zich betrokken bij dit prachtige stuk gemeentewerk. Velen van u (zowel ouderen als jongeren) hebben de afgelopen jaren een bezoek gebracht aan één of meerdere gemeenten. De gemeenteleden in Micula, Lapusel en Zerindu Mic waarderen het juist nu in deze coronatijd heel erg dat we als gemeente hen helpen met onze transporten en

diaconale hulp. Het zijn kleine plattelandsgemeenten in het noordwesten van Roemenië. Zerindu Mic heeft bijvoorbeeld maar 250 inwoners, geen winkels en ligt ver afgelegen van de stad. U kunt zich voorstellen dat ze geweldig blij zijn wanneer er een vrachtwagen stopt bij de kerk om kleding, schoenen en fietsen uit te laden. Vroeger hoorde dit gebied tot Hongarije.

Ze spreken hier Hongaars. Het geld van de Heilig Avondmaalcollecte wordt gebruikt om de kosten van vervoer van de ingezamelde kleding te betalen. Daarnaast is een deel van het geld bestemd voor een diaconaal potje in ieder dorp (jaarlijks € 900,-) om gemeenteleden te helpen bij hoge ziektekosten. Naast het ondersteunen van deze gemeenten helpt de CHR ook door geld beschikbaar te stellen voor de opvang van daklozen in Boedapest en de opvang en begeleiding van (wees) jongeren naar een zelfstandig bestaan (Pro Vita) in Baia Mare. Iedere euro die u geeft, komt echt voor 100% ten goede aan deze projecten.

Wilt u een gift overmaken dan kan dit aan Diaconie Hervormde Gem. Sliedrecht rekeningnr. NL25 RABO 0359 3227 19 onder vermelding Heilig Avondmaal.