[Wijk 3&4] Bij de dienst

Thema Als het donker wordt voor Gods volk

Een samenvatting van de preek vindt u hier. Bij de preek kunt u nadenken over de volgende vragen:

  • Wat betekent de boodschap van Daniël 8 voor nu: a) persoonlijk b)voor de christelijke gemeente
  • Welk beeld roept Daniël 8  op?
  • Daniël was bewogen mbt de komende generatie(s) Hoe ervaart u/ervaar jij dat? Hoe kun je dat (meer) vorm geven?
  • Wat nemen we mee als dank- en gebedspunten?

De verwerking voor de kinderen vindt u hier.

Doelcollecte  DV Zondag 11 oktober 2020

 Werelddiaconaat – Voedsel voor Namibië  (Project 10 27)

Jaarlijks op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Dit is een internationale bewustwordingdag die in 1979 in het leven is geroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor voedselzekerheid. Meer dan 820 miljoen mensen, dat is ongeveer een op negen personen, gaat ‘s avonds met een lege maag naar bed. Gek genoeg zijn er wereldwijd ruim twee keer zoveel mensen met overgewicht. Hoe kan het dat sommige mensen niet zeker zijn van een bord eten, terwijl anderen door voedsel worden overstelpt? Wat kunnen we er samen aan doen om deze ongelijkheid op te lossen? World Food Day is in het leven geroepen om met zijn allen in ieder geval één dag per jaar stil te staan bij deze grote voedselvraagstukken en te zoeken naar oplossingen en mogelijkheden die we in Nederland te bieden hebben en de dingen die wij kunnen aanpakken om ervoor te zorgen dat het voedselsysteem meer in balans is. Het doel voor de Wereld diaconale collecte is bestemd voor de bestrijding van de voedselarmoede in een deel van onze wereld. De doelcollecte is bestemd voor Project 10 27 waarbij de opbrengst is bestemd voor voedsel voor kwetsbare mensen in Namibië. De gevolgen van corona, wereldwijd, zijn groot. Een ervan is dat mensen honger lijden. In Namibië leeft een groot deel van de bevolking in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Dit werk is meer dan ooit nodig. Op verschillende plaatsen worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden en daklozen. Naast een goede maaltijd is ook een stukje aandacht belangrijk. De GZB helpt (effectief via Project 10 27)  Imago Dei bij het uitvoeren van projecten. Bijvoorbeeld: Oudere dames die in een arme wijk voedselpakketten uitdelen aan andere ouderen en bij hen op bezoek gaan, maaltijden voor kinderen die met een lege maag naar school gaan en voedselhulp en aandacht voor traumaverwerking in een sloppenwijk waar veel kinderen wonen die thuis te maken hebben met huiselijk geweld. Project 10 27 vormt het diaconale programma van de GZB. De naam van het diaconale programma Project 10 27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg. Uw steun in geldelijke bijdrage en in gebed mag bijdragen aan het verdelen van het voedsel op onze aarde. Wie een  gift  wil  overmaken kan gebruik maken van de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’.