[Wijk 3&4] Bij de dienst

De verwerking voor de kinderen bij de dienst vind u via de volgende link.

Doelcollecte: Christenen voor Israël met ondersteuning van het Jaffa Instituut

De Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. De Stichting Christenen voor Israël wil betrouwbare informatie geven over land, volk en staat van Israël. Diverse projecten in Israël worden metterdaad ondersteunt. Zo ook het Jaffa Instituut. Het Jaffa Instituut wil armoede onder kinderen in Israël bestrijden. Het is juist voor kinderen belangrijk om een goede en veilige start te hebben, zodat ze een grotere kans hebben uit de armoede te ontsnappen.

Investeren in de jeugd geeft hoop aan de toekomst van Israël.  Armoede en gebrek aan voedzaam eten zijn schering en inslag in het gebied waar het Jaffa Instituut zich bevindt. In de stad Jaffa alleen al leeft 53% van de bevolking op of onder de armoedegrens. Het Jaffa Instituut voorziet al veertig jaar in een grote behoefte door naschoolse opvang, begeleiding en scholing te bieden aan duizenden kansarme kinderen in Israël. Het Jaffa Instituut wil de vicieuze cirkel van armoede doorbreken door kinderen onderwijs, naschoolse opvang, therapie en goede voeding te geven. Directeur David Portowicz: ‘Dat doen we omdat deze kinderen de toekomst van Israël zijn. Als ik kijk naar de zegen die we mochten ervaren in de afgelopen jaren, dan weet ik dat we op de juiste weg zitten. Dat geeft me de kracht om door te gaan met wat we doen.’ Psalm 144:12 mag worden aangehaald: ‘Dan zullen onze zonen als planten zijn, hoog opgegroeid in hun jeugd; onze dochters als hoekstenen, uitgesneden naar het ontwerp van een paleis.’ Het Jaffa Instituut geeft hoop aan kinderen met een moeilijke thuissituatie. Zo geven ze naschoolse opvang aan kinderen uit de achterstandswijken van Jaffa. Ook vangen ze kinderen liefdevol op, omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen. Het Jaffa Instituut biedt deze kinderen een toekomst, door in hen te investeren. Met heel veel liefde, goed onderwijs en voedzame maaltijden. Christenen voor Israël financiert allerlei benodigdheden, zoals schoolboeken, schoolbanken, maar ook de dagelijkse voedzame maaltijd voor honderden kinderen. Dankzij uw steun krijgen nog meer kansarme kinderen een kansrijke toekomst. Helpt u mee? Wie een gift wil overmaken verwijzen wij naar de volgende link, en dan specifiek de collecte voor de “Diaconie wijk 3 en 4”. Bezoek ook de website van het Jaffa Instituut en Christenen voor Israël. Psalm 122: 6 ‘Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.’