[Wijk 3&4] Bij de dienst

Zondag vervolgen we de prekenserie uit het bijbelboek Exodus.

Thema: ‘De Bevrijder spreekt’

We lezen Ex. 19: 16-20; 20: 1-17. De tekst voor de prediking is Ex. 20: 2.

Enkele opmerkingen vooraf bij de diensten:

  1. Voor de kinderen: Zoek je doopkaart  eens op.
  2. Leef met een biddend hart toe naar de diensten. Dat zou je kunnen doen door voorafgaand aan zondag de gebeden uit het doopformulier te bidden met het oog op je eigen doop.
  3. De HEERE spreekt in Ex. 20: 2 over de bevrijding uit Egypte. Ga eens na waar het doopformulier die bevrijding ter sprake brengt.
  4. Geef je reactie op het volgende citaat: ‘Luisteren naar de tien geboden is niet gecommandeerd worden, maar bemind worden!’

Zondagmorgen zullen de volgende kinderen van de gemeente gedoopt worden:

–  Febe Aarnoudse, dochter van Geraard en Willianne Aarnoudse

–  Joas de Bruin, zoon van Michel en Mariska de Bruin

–  Levy de Bruin, zoon van Remco en Liesanne de Bruin

–  Floor Eijkelenboom, dochter van Martin en Ingeborg Eijkelenboom

–  Samuel Pijl, zoon van Patrick en Bettina Pijl

We wensen de doopouders – en allen die om hen heen staan – een gezegende dienst toe. We wensen elkaar een gezegende zondag toe rondom Woord en sacrament.