[Wijk 3&4] Bij de dienst

Zondagmorgen staat de dienst in het kader van de afsluiting van de evangelisatieweek. Het uitgangspunt voor de prediking is Mattheüs 7: 24-29.

Het thema van de prediking is ‘Instortingsgevaar’.

Enkele vragen vooraf:

– Voor de kinderen: Speel een spelletje Jenga. Of google even op ‘Jenga’ op internet.

– Tot wie richt Jezus Zich in de Bergrede?Zie 5: 1.

– Mattheus 7: 24-29 vormen het laatste fragment van de Bergrede. Vergelijk de laatste woorden van Jezus (vers 27), eens met Zijn eerste woorden (5: 3-12). Wat valt je op?

– Maak jij Gods Koninkrijk zichtbaar in je leven? Zo ja, hoe dan?

De verwerking voor de kinderen vindt u hier.

Doelcollecte Diaconie

Door de jarenlange burgeroorlog zijn er van de 22 miljoen inwoners van Syrië 6,9 miljoen mensen ontheemd. Nog eens 6,2 miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht, vooral naar de buurlanden. Meer dan 500 heiligdommen, waaronder 100 kerken, zijn beschadigd of vernield. Naar schatting moet 15 procent van de religieuze gebouwen helemaal opnieuw gebouwd worden. Voor 55 procent van de gebouwen is herstel mogelijk. Kerk in Actie directeur Jurjen de Groot reisde in 2019 naar Syrië en zag met eigen ogen de zware verwoestingen, en hoe de kerk daar in zware omstandigheden standhoudt: ‘De kerk speelt een cruciale rol in het herstel van Syrië. Want de kerk zorgt voor scholing van kinderen, is betrokken bij de gezondheidszorg, zorgt voor eenzame ouderen toen hun kinderen op de vlucht sloegen. Herstel van kerken is van cruciaal belang om ook de samenleving verder op te bouwen.’ Onder andere heeft het kerkgebouw van de Presbyteriaanse Kerk in Aleppo zware schade geleden door het oorlogsgeweld in Syrië. Er wordt hard gewerkt aan herstel. ‘De restauratie geeft mensen nieuwe hoop,’ vertelt ds. Ibrahim Nseir, ‘herstel van de kerk geeft hoop aan de hele gemeenschap.’ Kerk in Actie vraagt in 2020 opnieuw aandacht voor de moeilijke situatie van kerken in Syrië. Wie een  gift  wil  overmaken kan gebruik maken van de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link naar de website. Naast ‘uw steen bijdragen’ mag u ook bidden of de geweldspiraal in Syrië tot stilstand mag komen.