[Wijk 3&4] Bij de dienst

Thema: Bijbelse lessen in crisistijd

Drie dingen om te doen en twee dingen om te laten

Bespreek vragen

Kindervragen

  1. Vertel aan je vader/moeder wat David echt niet had moeten doen.
  2. Noem twee psalmen van David?
  3. Wat heeft David met de Heere Jezus te maken?

  1. Spreek met elkaar over de drie dingen om te doen (do’s)? Welke zijn het en maak het concreet naar uw en jouw leven toe
  2. Noem de twee zaken om te laten (don’ts? Is het in de praktijk mogelijk om deze twee te laten? Hoe kunnen we dat in de praktijk brengen?
  3. Op welke manier maakt de huidige crisis een ander mens van u/jou? Zo ja is dat in positieve zin of in negatieve zin.
  4. Wat leert het Bijbelgedeelte ons over de noodzaak om de Heere Jezus te kennen als Verlosser?
  5. Lees psalm 54 en leg samen de verbanden met 1 Samuel 21

Doelcollecte Diaconie

Door de jarenlange burgeroorlog zijn er van de 22 miljoen inwoners van Syrië 6,9 miljoen mensen ontheemd. Nog eens 6,2 miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht, vooral naar de buurlanden. Meer dan 500 heiligdommen, waaronder 100 kerken, zijn beschadigd of vernield. Naar schatting moet 15 procent van de religieuze gebouwen helemaal opnieuw gebouwd worden. Voor 55 procent van de gebouwen is herstel mogelijk. Kerk in Actie directeur Jurjen de Groot reisde in 2019 naar Syrië en zag met eigen ogen de zware verwoestingen, en hoe de kerk daar in zware omstandigheden standhoudt: ‘De kerk speelt een cruciale rol in het herstel van Syrië. Want de kerk zorgt voor scholing van kinderen, is betrokken bij de gezondheidszorg, zorgt voor eenzame ouderen toen hun kinderen op de vlucht sloegen. Herstel van kerken is van cruciaal belang om ook de samenleving verder op te bouwen.’ Onder andere heeft het kerkgebouw van de Presbyteriaanse Kerk in Aleppo zware schade geleden door het oorlogsgeweld in Syrië. Er wordt hard gewerkt aan herstel. ‘De restauratie geeft mensen nieuwe hoop,’ vertelt ds. Ibrahim Nseir, ‘herstel van de kerk geeft hoop aan de hele gemeenschap.’ Kerk in Actie vraagt in 2020 opnieuw aandacht voor de moeilijke situatie van kerken in Syrië. Wie een  gift  wil  overmaken kan gebruik maken van de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link naar de website. Naast ‘uw steen bijdragen’ mag u ook bidden of de geweldspiraal in Syrië tot stilstand mag komen.