[Wijk 3&4] Bij de dienst

Zaterdag is het Hervormingsdag. Zondag is het zendingszondag. Zodoende is de preek gecentraliseerd rond Romeinen 1: 16-17 als preektekst. Paulus schrijft daar: ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven’.

Hierbij weer enkele vragen vooraf:

– Probeer de boodschap van het Evangelie samen te vatten in één zin.

– In welke situaties schaam je je voor het Evangelie?

– Wanneer verlangde je ernaar om het Evangelie met anderen te delen?

– Probeer in eigen woorden weer te geven hoe Paulus het Evangelie samen vat in vers 17.

– Mediteer eens voor jezelf over het citaat.

De verwerking voor de kinderen vindt u hier.