[Wijk 3&4] Bij de dienst

Vragen voor na de preek

  1. In psalm 139 staat dat God ons beter kent dan wij onszelf kennen. Vindt u dat een geruststellende gedachte of maakt het u juist onrustig? Op welke manier helpt 1 Johannes 3:20 bij het nadenken hierover?
  2. Voor Johannes is het duidelijk: een christen kan je herkennen aan een liefdevolle levenshouding. Wat is eigenlijk het nut van zo’n levenshouding, waarom is het belangrijk dat wij als christen goede werken doen? (betrek evt. vraag en antwoord 86 van de Heidelbergse Catechismus bij uw antwoord)
  3. Kunt u een voorbeeld bedenken van een situatie waarin u het moeilijk vond om lief te hebben? Hoe bent u daar toen mee om gegaan?