[Wijk 3&4] Bij de dienst

Bij de preek zijn de volgende gespreksvragen ter verdere overdenking:

  1. Heeft God jou wel eens vertroost? Wanneer was dat? Hoe deed Hij dat?
  2. Heb jij wel eens iemand anders vertroost? Hoe heb je dat gedaan?
  3. Opdracht: Denk vandaag even aan iemand in onze gemeente die troost nodig heeft. Draag die persoon in het gebed aan de Heere op.

De verwerking voor de kinderen vindt u onder de volgende link.

Doelcollecte (Binnenlands Diaconaat) Stichting Timon 

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in de zorgvisie. Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

De motivatie en inspiratie van Timon is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij is aandacht voor diversiteit. Op de website van Timon worden veel voorbeelden gedeeld. Ga hiervoor naar : www.timon.nl/over-timon/nieuws/ Voor informatie over praktische hulp biedt de website ook veel informatie. Deze week willen bij Timon financieel ondersteunen. Bijdragen kan via het giftenformulier, specifiek onder de collecte voor de diaconie. Het is ons vertrouwen dat (onze) kinderen, jongeren en hun gezinnen constant in uw gebeden worden opgenomen.