[Wijk 3&4] Bij de dienst

Het thema van de preek op zondagavond in de Grote kerk is: “Overleven in een woestijn”.

Daarbij denk ik niet alleen aan de Corona-woestijn (hoe heftig ook voor jongeren en ouderen), maar ook aan het overleven in een tijd, waarin het kerkelijk, maar ook voor je persoonlijk geloof niet eenvoudig is.

Voor jongeren, die gericht willen meeluisteren zou ik daarvoor het volgende handvat willen geven:

Noteer eens voor jezelf hoe vaak in deze preek de volgende woorden worden gebruikt: soldaat – kameel – reisleider – overleven – hemelwater – levend – kruishout – tomtom – 12 en 70 – 350 – waterflesje.

Als gespreksvragen, die als opstapje bedoeld zijn voor het verder uitwerken van de preek:

  1. Welke drie verschillende vindplaatsen voor water zijn er in een woestijn
  2. Noem ná vraag 1 drie verschillende manieren, waarop je Gods roepstem kunt horen.

Naar ik hoop mogen we uitzien naar een gezegende ontmoeting, ook digitaal, rond het Woord van God.

Doelcollecte (Binnenlands Diaconaat) Stichting Timon 

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in de zorgvisie. Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

De motivatie en inspiratie van Timon is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij is aandacht voor diversiteit. Op de website van Timon worden veel voorbeelden gedeeld. Ga hiervoor naar : www.timon.nl/over-timon/nieuws/ Voor informatie over praktische hulp biedt de website ook veel informatie. Deze week willen bij Timon financieel ondersteunen. Bijdragen kan via het giftenformulier, specifiek onder de collecte voor de diaconie. Het is ons vertrouwen dat (onze) kinderen, jongeren en hun gezinnen constant in uw gebeden worden opgenomen.