[Wijk 3&4] Bij de dienst

Zondagmorgen staan we stil bij 2 Timotheus 3: 14-16. We lezen 2 Timotheus 2: 14-19 en 3: 10-17. Het thema van de prediking is ‘Blijf bij de les’. Er zijn vier aandachtspunten:

  1. De ontvanger van de les;
  2. De inhoud van de les;
  3. De stimulans tot de les;
  4. De praktijk bij de les.

Hierbij weer enkele gespreksvragen:

  1. Timotheus heeft m.b.t. het geloof veel geleerd van zijn moeder en oma. Is er iemand van wie jij veel geleerd hebt? Wat zou iemand anders van jou kunnen leren?
  1. De dwaalleer waarmee Timotheus te maken had is erg actueel. Bekijk ter verwerking de waardevolle video over  ‘Een verkeerde honger’  van Chris Verhagen

Zondag 15 november zal de eerste collecte bestemd zijn voor het evangelisatiewerk.

We zijn dankbaar dat de opbrengst van deze collecte weer kan worden ingezet om, op allerlei manieren, het evangelie met heel Sliedrecht te delen. Bijdragen kan via het giftenformulier. Een gift overmaken kan ook via de volgende link. Bij voorbaat hartelijk dank!