[Wijk 3&4] Bij de dienst

Zondagavond staan we in de leerdienst stil bij het gebed ‘En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven’. Aangezien we op Biddag jl. nog stilgestaan hebben bij het gebed ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’,  slaan we dit gebed nu over. We laten ons leiden door Zondag 51 uit de HC. We lezen drie gedeelten uit het Mattheüsevangelie: 6: 5-15; 18: 21-35; 26: 26-28.

Enkele vragen vooraf:

  1. Wat is vergeving?
  2. Google op internet op ‘Brandt Jean vergeeft politieagente’. Bekijk het filmpje en probeer je te verplaatsen in Brandt Jean. Wat roept het bij je op?
  3. Lees het citaat hierboven. Neem voorafgaand aan de preek eens een ‘stekelig persoon’ uit jouw netwerk in je gedachten. Pas het appèl uit het fragment eens heel concreet toe op hem of haar.