[Wijk 3&4] Bij de dienst

In de leerdienst staan we stil bij het gebed ‘Leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze’. Dit n.a.v. Zondag 52, v/a 127 uit de Catechismus. In de versie van dr. Verboom klinkt dit fragment als volgt:

V: Wat bidden we met de woorden ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze?’

A: Wilt U ons door Uw Geest staande houden in de strijd van het geloof. U kent ons. U weet hoe zwak we zijn tegenover onze drie grootste vijanden, de duivel, de wereld en de zonde in ons. Alleen door uw kracht kunnen we ze in de strijd van het geloof overwinnen.

Het is belangrijk dit gebed nadrukkelijk laten klinken in de situatie van vandaag. Daarom is  afgelopen zondagavond gevraagd of ook u/jij wilt nadenken over de vraag wat dit antwoord uit de HC juist in deze coronatijd oproept.